Uit je comfortzone

Toen we de titel bedachten voor dit VUmc Academie Magazine, “Uit je comfortzone”, waren we ons nog niet gewaar van de coronagolf die alles op zijn kop zou zetten.

Het magazine zou gaan over nieuwe manieren van onderwijs, leren op de werkplek in formele en informele settings en natuurlijk ook welke mogelijkheden digitaal onderwijs biedt. Al deze ontwikkelingen hebben een enorme boost gekregen. Docenten en trainers ontwikkelden in de lockdownperiode onderwijs-, trainings- en coachsessies die op afstand te volgen waren. Deelnemers aan ons cursus- en trainingsaanbod doorliepen een enorm snelle leercurve door het experiment met ons aan te gaan. Ook werden wetenschappelijke bijeenkomsten omgetoverd tot events met een nieuwe dimensie. En het resultaat mag er zijn! We nemen u in dit magazine mee in een veranderde wereld waar leren en ontwikkelen nog steeds plaatsvindt, efficiënt wordt ingericht en ondersteund wordt door docenten, opleiders, leidinggevenden, projectmanagers en deelnemers die met enthousiasme in interactie met elkaar het geleerde “doorgeven”. Zelfs, of misschien wel juist, in hectische tijden leren we wat belangrijk is, wat zich wil manifesteren, hoe we dat kunnen faciliteren. Soms met actief “wachten”, een pas op de plaats maken, even zelf uit je comfortzone treden en doen wat juist, nodig en duurzaam is! Christien van Santen en Wim Tromp