Van inzicht in je leven tot APK-sessie

“Ik zie mensen met burn-outklachten, die tegen alles ja zeggen en hoge eisen aan zichzelf stellen”

De coaches van VUmc Academie helpen je (weer) op weg

Wie last heeft van burn-outklachten, werkdruk ervaart of bijvoorbeeld niet lekker functioneert binnen een team, heeft soms behoefte aan steun. Iemand die luistert, je bijstaat, adviseert en je weer op weg helpt.

Daniëlle van der Weij, een van de coaches uit de coachpool van VUmc Academie is zo’n steunpilaar. “Het is fijn om te weten dat je gehoord wordt.”

Met welk soort ‘klachten’ kloppen mensen bij jullie aan? “Ik zie mensen met burn-outklachten, die veelal te lang hoge werkdruk ervaren, tegen alles ja zeggen en hoge eisen aan zichzelf stellen. Maar ook mensen die moeite hebben in een team te werken of juist heel solitair werken, mensen die fricties op de werkvloer of met collega’s ervaren of niet weten hoe ze zich moeten profileren in hun (nieuwe) rol of functie. Ook coach ik mensen met onverwerkte rouw, of PhD studenten die heel veel borden hoog moeten houden.”

Hoe help je hen dan? “Ik leer mensen bijvoorbeeld beter omgaan met tijd, nee zeggen, grenzen stellen. Maar we geven ook inzicht in hun leven: hoe lopen de hazenpaden? Hoe ben je opgevoed? Hoe was het op school? Zijn er gebeurtenissen geweest die van invloed zijn? Essentiële vragen om te achterhalen waar de angel zit. Te exploreren. Vandaaruit kijken we: hoe kun je daar nu mee om gaan? Waar heb jij behoefte aan, vind je bevrediging in wat je doet en is dat ook goed genoeg, zonder dat je bijvoorbeeld steeds dat veeleisende stemmetje in je achterhoofd hebt?”

“Het is fijn om te weten dat je gehoord word”

“Waar heb jij behoefte aan?”

“Uit gesprekken blijkt dat ook corona een rol speelt”

En zo’n traject is voor iedereen gelijk? “Nee, zeker niet. De pool bestaat uit verschillende coaches met verschillende expertises. Met een intake wordt altijd gekeken wie er bij jou past en bij je vraag of behoefte. Ik ben zelf opgeleid als psychodynamisch therapeut en zie verbanden tussen nu en vroeger. Daarnaast heb ik de jaaropleiding voor familie-en organisatieopstellingen gevolgd. Ik doe bijvoorbeeld opstellingen met poppetjes, dat geeft enorm waardevolle informatie. Sommige coachees geef ik opdrachten en met weer anderen heb ik om de zoveel tijd een soort APK-sessies om te sparren over waar ze tegenaan lopen en welke tools nodig zijn om tot volle wasdom te komen. Daarbij zoeken we altijd naar oplossingen die vanuit de coachee zelf komen.”

Zien jullie nu meer mensen door covid of zijn hulpvragen anders? “De hulpvragen zijn niet direct coronagerelateerd, maar uit gesprekken blijkt wel dat corona een rol speelt. Het veroorzaakt zeker extra werkdruk. Ik heb echter het idee dat iedereen nu nog voldoende reserves heeft. Er speelt veel vermoeidheid, de klap van de eerste golf is voelbaar, maar ze kunnen het nog net aan. Maar als er straks nog zo’n heftige golf komt… . In het begin van de uitbraak hadden we, op initiatief van de Dienst Medische Psychologie, op de IC elke ochtend en avond een team klaar staan van coaches, medisch maatschappelijk werkers en psychologen om de mensen uit de dag-, avond- of nachtdienst op te vangen. Om te kunnen ventileren, te monitoren en de dienst ondanks alles positief af te sluiten. Wel anders is dat we – met name in het begin van de coviduitbraak – ook via Zoom en Teams coachten. Er zijn ook twee coaches die de opleiding tot e-coach gedaan hebben en daarnaast hebben we in het begin van de uitbraak een training gehad over online coachen. Ik vind het echter fijner om mensen live te zien. Geen gedoe met slechte verbinding en zo. Bovendien vind ik de meerwaarde van het coachen in het persoonlijk contact, maar dat geldt niet voor iedereen.”

Is het voor leidinggevende verstandig nu al te onderzoeken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat bij een tweede golf iedereen zoveel mogelijk mentaal op de been blijft? “Ja, maar denk dan bijvoorbeeld aan de trainingen die het domein Leiderschaps-, team- & persoonlijke ontwikkeling van VUmc Academie biedt of de workshop Zorg voor de zorgende die ik tijdens de eerste covidgolf heb gegeven, of de trainingen ten behoeve van het vitaliteitsprogramma aan medewerkers van ons opleidingsinstituut.”

“We zoeken altijd naar oplossingen die vanuit de coachee zelf komen”

Meld je aan

De individuele coachingtrajecten van VUmc Academie bestaan, afhankelijk van de hulpvraag en de coach, uit meerdere live gesprekken of online sessies. Besproken informatie blijft tussen coach en coachee of wordt alleen in overleg met de coachee, indien noodzakelijk, gedeeld met een leidinggevende. U kunt zelfstandig, of in overleg met uw leidinggevende, een coach aanvragen. Op de website van de coachpool vindt u meer informatie, inclusief de profielen van alle coaches om uw voorkeur te bepalen.

De coachpool is een initiatief van VUmc Academie in samenwerking met de afdeling HR. De coachpool zal binnenkort Amsterdam UMC-breed worden geïnstalleerd.