VUmc Academie #5

Practise what you teach

Teach the teacher, train the trainer: de docent is degene die de kennis doorgeeft, VUmc Academie zorgt er voor dat docenten, begeleiders, praktijkopleiders worden opgeleid en hun kennis en kunde actueel houden.