Training blended learning voor docenten palliatieve zorg

Oefening baart kunst

Zelf heeft ze net de master Leren & Innoveren afgerond en zou ze in de toekomst nog wel willen promoveren. Maar, zegt ze, ‘Een opleiding moet wel bij je passen en jij of je organisatie moet er iets aan hebben.’ Deze praktische instelling zie je ook terug in haar onderwijsontwerp in het kader van haar opleiding en de daaruit voortvloeiende training voor docenten in de palliatieve zorg. We spraken met opleider, onderwijsadviseur en projectleider bij VUmc Academie Jojanneke van Staveren.

Van ‘traditioneel’ naar blended

“Hoewel een masteropleiding erg op onderzoek gericht is, heb ik wel steeds gezocht naar de koppeling met de praktijk’, zegt Jojanneke. Zo ook toen zij in het kader van haar master een onderwijsontwerp moest schrijven. Ze koos daarbij voor een onderwerp binnen haar eigen vakgebied, het palliatieve zorgonderwijs. Meer specifiek: de transitie van ‘traditioneel’ onderwijs naar blended learning. Jojanneke: ‘De basisscholing palliatieve zorg is sinds september 2017 een blended scholing; een mix van face to face en digitaal onderwijs. Wat in dit geval betekent dat studenten zich vooraf voorbereiden in de digitale leeromgeving en vervolgens middels zogenaamd activerend onderwijs met behulp van casuïstiek het geleerde met elkaar bespreken en oefenen. Dit vraagt dus om een andere, meer coachende rol van de docent en nieuwe (interactieve) werkvormen.’

Rugzakje met tools


De docenten echter die deze scholing verzorgen zijn mensen uit de zorgpraktijk die vanwege hun inhoudelijke kennis op het gebied van palliatieve zorg wel lesgeven, maar niet per se didactisch geschoold zijn. Denk aan specialistisch verpleegkundigen en artsen die hun kennis en kunde overdragen aan collega’s. Jojanneke: ‘Zij ambiëren in principe ook geen vaste baan als docent, willen geen docentenopleiding volgen, zoals de BKO of BDB, maar hebben vaak wel behoefte aan een rugzakje met tools. Voor mijn onderwijsontwerp zocht ik dan ook naar een manier om deze mensen een korte en vooral praktische training aan te bieden. Zodat ze zich competent genoeg voelen om onderwijs te geven, recht kunnen doen aan datgene wat de student digitaal heeft voorbereid en de interactie op gang kunnen brengen.’

Leerhuizen Palliatieve Zorg Rotterdam


Het onderwijsontwerp was in principe een ‘droogoefening’ voor de opleiding. Totdat Leerhuizen Palliatieve zorg Rotterdam er lucht van kreeg. ‘Daar liepen ze tegen hetzelfde aan als VUmc Academie. Ook zij waren bezig hun basisscholing palliatieve zorg blended te maken en ook zij hebben te maken met docenten die inhoudsdeskundig zijn, maar niet didactisch onderlegd. Zij vroegen mij mijn ontwerp daadwerkelijk body te geven en uit te voeren in Rotterdam.’

Oefenen met werkvormen


Het resultaat is een praktische, interactieve training voor docenten binnen de palliatieve zorg met al enige ervaring in face to face onderwijs. Er wordt, naast theorie over blended learning, vooral geoefend met en het ervaren van mogelijke werkvormen om te gebruiken binnen de interactieve sessies. Denk aan een Kahoot quiz, pitches, groepsopdrachten en filmpjes. Tijdens een terugkombijeenkomst is er ruimte voor het delen van tips en tricks en er is veel aandacht voor persoonlijke leerdoelen en input van de deelnemers. De training is in totaal anderhalve dag, waarbij de docenten zelf van te voren de e-learning van de basisscholing palliatieve zorg al hebben gezien ter voorbereiding.

Vooralsnog wordt de training alleen gegeven in Rotterdam, met als gevolg dat Jojanneke nu, onder andere hiervoor, een dag in de week gedetacheerd is. Op dit moment wordt onderzocht hoe de training ook aan docenten van de basisopleiding palliatieve zorg aan VUmc Academie kan worden aangeboden.

Wat betreft het doorleren middels een nieuwe opleiding of promoveren, maakt Jojanneke voorlopig even pas op de plaats om zich te concentreren op al haar verschillende werkzaamheden. ‘Hoewel ik vind dat je elke dag leert, hoor.’