Practise what you teach


Ging vorig magazine vooral over peer-learning, van en met elkaar leren, en vooral dichtbij of op de werkvloer; in dit magazine wordt de vraag beantwoord: hoe geef je daar dan vorm aan als docent?

Wie zich hóóg-leraar mag noemen wordt verondersteld niet alleen over specialistische vakinhoudelijke kennis te beschikken, maar ook over uitgebreide kennis van didactiek. Bovendien is het de bedoeling die kennis over te brengen en cursisten met dit virus voor liefde van het vak te infecteren. Maar dan niet in de klassieke zin, door te zenden, maar door het op gang brengen van leerprocessen in die cursist, zodat die besmetting een weg vindt in de lerende. 

 

Ga daar maar aan staan!

 

VUmc Academie helpt docenten, begeleiders, praktijkopleiders bij het vinden van die weg. Dit vereist oefenen, trainen, durven en doen. Door samen te reflecteren op wat werkt en op wat niet werkt. En door open te staan voor nieuwe leermethodes en voor de vorming van cursisten, zodat deze in staat zijn zelf-ontdekkend te blijven leren, liefst een leven lang.

 

Teach the teachers, practise what you teach!

Wim Tromp en Christien van Santen

Managers VUmc Academie