Colofon

VUmc Academie magazine is een uitgave van VUmc Academie


Redactie: Maddy Bergsma

Vormgeving: Designyard

Kopij: Larissa Velkers

Foto’s: Hans Smit

Website: www.vumcacademie.nl

Kosteloos aanmelden, evenals afmelden, voor deze periodieke uitgave kan via een mail naar onderwijscommunicatie@vumc.nl