Nieuwe wijn in nieuwe zakken!

Dit VUmc Academie magazine staat bol van nieuwe terminologie, een nieuw vocabulaire om ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en opleiden te duiden. Het gaat eigenlijk niet eens meer over onderwijs en opleiden, maar over leren en ontwikkelen, dus gezien vanuit het gezichtspunt van de lerende!


Die leert door te doen, learning by doing, daarbij gefaciliteerd door een leerleider, de inzet van leer- en ontwikkelsprints, challenges en vooral samen met collega’s door leerervaringen met elkaar te delen op sociale leerplatforms …..


Informeel en formeel leren verweven in een blended leerspectrum!

Leren wordt leuker, het geleerde beklijft beter en de zorg wordt er beter van.


Wij hopen dat wij u mogen inspireren met de artikelen in dit digitale magazine.

Een dag niet geleerd is… een dag niet beleefd!

Wim Tromp en Christien van Santen

Managers VUmc Academie