Leergang Clinical Leadership

Leren vanuit de context van het eigen ziekenhuis

Leidinggeven; tijdens de geneeskundeopleiding was dat niet direct het belangrijkste waar de aandacht naar toeging. Toch komen veel medisch specialisten ermee in aanraking.

Ze worden bijvoorbeeld vakgroepvoorzitter of afdelingshoofd en zijn ineens verantwoordelijk voor een heel team. Moeten onderhandelen, bemiddelen en motiveren. Hebben targets, gaan over de personele bezetting en dragen zorg voor onderwijs en ontwikkeling. En dan zijn ze ook nog ‘gewoon’ arts. Hoe houden ze zich staande als duizendpoot? Omdat dat niet iedereen van nature makkelijk af gaat, biedt VUmc Academie de leergang Clinical Leadership. Arent Muller en Nicole Hermans, trainers en opleidingsadviseurs bij VUmc Academie, lichten de meerwaarde van de leergang toe.

Nicole Hermans, trainer en opleidingscoördinator met trainer Arent Muller

Waarom een leertraject in leidinggeven voor medisch specialisten? “Als medisch specialist word je klaargestoomd voor medicus; leiderschap zit niet in het curriculum”, benadrukt Arent Muller. “Leiderschap is niet rechtlijnig. Je hebt niet alleen te maken met de inhoud, maar ook met relaties tussen mensen. Je moet kunnen meebewegen. En je moet kunnen omgaan met onmacht. Als leidinggevende heb je een bepaald soort macht. Tegelijkertijd kun je niet alles fixen. Zeker als je geen functionele leiderschapspositie bekleedt, heb je niet altijd het mandaat. Je kunt je dus ook heel onmachtig voelen. Wij bieden ondersteuning door onze clinical leaders samen te brengen in een omgeving waar zij van elkaar en met elkaar kunnen leren en door intervisie en coaching.” Hoe ziet zo’n traject eruit? Welke thema’s komen er aan bod? Nicole Hermans, trainer en opleidingscoördinator bij VUmc Academie: “Aan het begin van elk traject stellen de deelnemers hun eigen leerdoelen vast. Zij moeten voor zichzelf bepalen: wat is mijn leiderschapsrol? Waar kan ik mezelf in verbeteren? Gedurende het programma gaan ze daarmee aan slag. In verschillende modules gaan we in op de soft skills en hard skills. Thema’s die daarbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap en omgaan met krachtenvelden. Maar ook financieel management, kwaliteit en veiligheid. Of zaken die te maken hebben met de alliantie. Ook dat is een uitdaging waar veel leidinggevenden nu voor staan.”

Wat is de kracht van deze leergang? “Veel ander aanbod is theoretisch en gaat vooral in op modellen en inzichten”, zegt Nicole. “In deze leergang komt dat eveneens aan bod, maar deelnemers moeten ook het geleerde direct toepassen en oefenen in de praktijk. Bijvoorbeeld met praktijkopdrachten. Daarnaast is het weliswaar een individueel leertraject met eigen leerdoelen, maar staat van en met elkaar leren centraal. Door te spiegelen en te reflecteren en uitwisseling.” Hoe zorgen jullie voor aansluiting bij de praktijk? Arent: “Deels door te werken op basis van casuïstiek. Omdat het heel belangrijk is om over de eigen ervaringen te praten en deze met elkaar uit te wisselen.” Nicole: “Daarbij zorgen we voor gastsprekers en experts van binnen en buiten de eigen organisatie om te praten over specifieke onderdelen, bijvoorbeeld financieel management. Een ziekenhuis is een ingewikkelde organisatie en een UMC al helemaal. We gaan dus echt in op wat je in het ziekenhuis tegenkomt. De experts hebben de kennis van de thema’s die spelen in de zorg, en kunnen dus vanuit de context van de praktijk vertellen.”

Wat kunnen deelnemers van jullie als trainers verwachten? Nicole: “Wij zijn ‘gespecialiseerd’ in de soft skills. Wij zijn er om te begeleiden en te faciliteren en voeren ook individuele coachingsgesprekken. We volgen de deelnemers en helpen bij het bijstellen van leervragen.” “En we bieden, als daar behoefte aan is, ook coaching on the job”, besluit Arent.

Meer informatie

De leergang Clinical Leadership is een doorontwikkeling van een bestaand programma van VUmc Academie. In januari 2022 start de eerste groep. Het traject beslaat in totaal 10 maanden en bestaat uit 7 bijeenkomsten: een startbijeenkomst, 5 modules en een eindbijeenkomst. Daarnaast zijn er intervisiesessies en is het mogelijk individuele gesprekken te voeren met een van de begeleiders. Ook is er een digitale leeromgeving met achtergrondmaterialen, theorie en voorbereidende opdrachten. Meer informatie over onder andere het programma, kosten en data vindt u op vumcacademie.nl

Deelnemer Marcel Bekkenk: “Niet altijd leuk, maar wel heel waardevol”

Marcel Bekkenk, hoofd dermatologie bij Amsterdam UMC

Marcel Bekkenk was deelnemer aan het traject in 2019. Kan hij het programma aanbevelen? “Volmondig, ja! Het helpt je in te zien dat leidinggeven ook gewoon een vaardigheid is die je niet alleen kúnt leren, maar ook zou móeten leren.”

“Toen ik klaar was met mijn opleiding, dacht ik: als er één ding is dat ik niet wil worden, dan is het afdelingshoofd”, vertelt Marcel. “Ook omdat ik tijdens mijn opleiding totaal geen klik had met mijn eigen afdelingshoofd.” Toch werd Marcel hoofd dermatologie en kwam hij er tijdens het leertraject achter, dat deze functie toch echt bij hem past. “Omdat ik daar in eerste instantie aan twijfelde heb ik ook een aantal een-op-een gesprekken gevoerd met een trainer. Dat was heel prettig. De trainers zijn erg betrokken. En ze hebben een duidelijke missie: betrokken leiders creëren.” Mensendingen In dat betrokken leiderschap moet je volgens Marcel overigens wel de juiste balans zien te vinden: “Want door betrokken te zijn, komt er ook meer bij jouzelf binnen. De personele beslommeringen, de mensendingen, die hebben veel impact. Er komt een hoop lief en leed op je af. Daar had ik te licht over gedacht.” Doorvragen Terugkijkend op het leertraject zegt hij vooral veel te hebben gehad aan de persoonlijke interactie en op het samen leren. “Hoewel ook best heftig. Je ligt toch een beetje bij elkaar op de couch. En dat is niet altijd leuk – feedback kan best confronterend zijn – maar wel heel waardevol. Je ontdekt dat iedereen met hetzelfde worstelt. We zijn allemaal maar mensen die hun best doen.” Wat hem ook zeker is bijgebleven, is het leren doorvragen. “Als dermatoloog zijn we erin getraind om in 10 minuten een diagnose te stellen en een vervolgtraject te bepalen. Dat je dus altijd snel moet inschatten kan er ook voor zorgen dat je mensen met teveel vooroordelen benadert. Ook collega’s. In de trainingen leerde ik me meer open te stellen om erachter te komen wat er nu écht speelt. Zonder argwaan.” Nu is het klaar Dat doorvragen geldt ook voor bijvoorbeeld de opdracht die je meekrijgt van de raad van bestuur. “Niet meteen denken: ‘daar gaan we es even lekker aan voldoen’. Ik kan vaak als een puppy overal heel enthousiast induiken. Nu wil ik dat enthousiasme niet kwijt, maar ik heb wel geleerd om eerst even na te denken: wat is nu de vraag achter de vraag en wat betekent dit verzoek voor de afdeling en de verschillende betrokkenen? En keuzes maken. ‘Pick your battles’. Maar ga ook niet te veel polderen. Zeg ook eens: nee, nu is het klaar. Je kan niet iedereen tevreden stellen. Daar krijg je echt handvatten voor, want dat is best lastig af en toe.” Intervisie Na het leertraject ging Marcel een tijdje met een subgroepje door met intervisie, onder leiding van een trainer van VUmc Academie. “Om heel procesmatig onze eigen praktijkcasussen te bespreken en elkaar te adviseren.” En nog steeds praat hij regelmatig met andere afdelingshoofden over hoe zij de zaken aanvliegen. “Die uitwisseling is zo belangrijk. Door de leergang kom je ook in contact met mensen in hetzelfde schuitje. Dat alleen al is erg waardevol.”