Training Financieel Management & Bedrijfsvoering voor leidinggevenden

‘Elkaars taal spreken en dus een goede gesprekspartner zijn’

Gerda Blom

“In eerste instantie starten de trainigen alleen online, in de toekomst gecombineerd met fysieke bijeenkomsten.”

Iedereen met een leidinggevende functie binnen een ziekenhuis heeft te maken met financiën. Inzicht in en kennis van de financiële werkprocessen binnen de zorg en de eigen instelling, zijn dus noodzakelijk.

De training Financieel management & bedrijfsvoering biedt leidinggevenden binnen Amsterdam UMC de benodigde handvatten. Vanaf juni dit jaar in een geheel herziende versie. Willemien van den Hoven, adviseur leiderschap en organisatieontwikkeling bij HR en Gerda Blom, coördinator onderwijs domein Health Information Management (HIM) bij VUmc Academie, praten ons bij. Willemien is teamlid Leiderschap en Organisatieontwikkeling bij HR en begeleidt onder andere leidinggevenden bij de fusie van hun afdeling tussen locatie AMC en VUmc. Ook is zij betrokken bij het leiderschapsprogramma voor nieuwe leidinggevenden binnen Amsterdam UMC dat sinds 1 januari 2021 loopt. Binnen dat programma kunnen nieuwe leidinggevenden onder andere de training Financieel Management & Bedrijfsvoering volgen. Een goed idee volgens Willemien, voorheen zelf ook leidinggevende. “Achteraf gezien had zo’n training in financiële processen binnen een ziekenhuis mij enorm geholpen.”

“De cursus sluit nu nog beter aan bij de praktijk en de financiële ontwikkelingen.”

Willemien van den Hoven

“Medisch specialisten zijn officieel geen leidinggevenden maar hebben in de praktijk wel degelijk te maken met financiën.”

Betere aansluiting bij de huidige praktijk De training zelf is niet nieuw en werd altijd goed geëvalueerd. Veranderingen door onder andere de Covid-19-pandemie en de fusie met het AMC, waren voor VUmc Academie echter aanleiding om de training te herzien. Gerda: ”De cursus moet beter aansluiten bij de praktijk en de financiële ontwikkelingen. Bovendien moeten we de online mogelijkheden onderzoeken, aangezien we nu – in ieder geval de eerste helft van 2021 – niet fysiek bij elkaar mogen komen.” Zo divers mogelijk Samen met HR als opdrachtgever ontwikkelt VUmc Academie daarom een geheel nieuw inhoudelijk en didactisch ontwerp. Daarbij voorzien van input door brainstormsessies en klankbordgroepen met (financieel) experts van Amsterdam UMC. Denk aan managers bedrijfsadministratie en planning & control, financieel adviseurs en oud-deelnemers. Gerda: “Om de training divers en interessanter te maken voor de doelgroep, hebben ook Rob van der Kolk, divisiedirecteur divisie 3 Hartcentrum, en Ahssen Haroon en Franck Asselman van Strategie & Innovatie hun medewerking toegezegd. Ook zij denken vanuit hun expertise mee over de inhoud van de training.” De rol van Willemien beschrijft zijzelf onder andere als ‘heel helpend door de onhandige vragen te stellen.’

Ook voor medisch specialisten De training is bedoeld voor alle afdelingshoofden, het middenmanagement en medisch specialisten. Willemien: “Medisch specialisten zijn officieel geen leidinggevenden, maar hebben in de praktijk wel degelijk te maken met financiën en worden hiervoor verantwoordelijk geacht en erop aangesproken.” Gerda: “Ook zij moeten beslissingen nemen op afdelingsniveau en in samenwerking met de financieel adviseurs en business controllers de financiering rond krijgen en ze moeten bijvoorbeeld op de hoogte zijn van contractafspraken met verzekeraars.”

“VUmc Academie ontwikkelt samen met HR een geheel nieuw inhoudelijk en didactisch ontwerp.”

Samenwerken en kennis delen

“De integratie van theorie en praktijk blijft beter hangen als het op de werkvloer gebeurt.”

Beslagen ten ijs Er is bewust voor gekozen de deelnemersgroep niet te mengen met bijvoorbeeld financieel adviseurs, vertelt Willemien. Op die manier kan de inhoud echt toegespitst worden op hun praktijk. Na afloop kunnen ze de vertaalslag maken naar hun eigen afdeling en komen ze beslagen ten ijs in gesprek met hun financieel adviseur door de terminologie te kennen en te begrijpen. “Het gaat erom dat ze elkaars taal spreken en dus een goede gesprekspartner zijn”, aldus Gerda. Samenwerken en kennis delen Naast het overbrengen van inhoudelijke kennis is netwerken een belangrijk aspect van de training. De training is specifiek voor medewerkers uit het eigen ziekenhuis, van zowel locatie VUmc als AMC. Ook de lessen zullen grotendeels worden verzorgd door docenten en gastsprekers uit Amsterdam UMC. Aan de hand van praktijkcasuïstiek kunnen zij met elkaar in gesprek. Gerda: We willen echt de onderlinge samenwerking en het delen van kennis bevorderen. Dat een medisch specialist of afdelingshoofd weet bij wie hij terecht kan met vragen en dat een financieel adviseur bijvoorbeeld de cultuur op een afdeling begrijpt.” De combinatie van professionals van beide locaties, zal ook de transitie van twee huizen – met elk hun eigen financiële werkprocessen en -cultuur - naar één Amsterdam UMC-systeem vergemakkelijken. Kort en krachtig Inmiddels staan de onderwerpen vast en buigt het team zich over de invulling van de modules. In juni starten de eerste trainingen. In eerste instantie alleen online, in de toekomst gecombineerd met fysieke bijeenkomsten bij VUmc Academie. Daarnaast hebben deelnemers toegang tot de digitale leeromgeving voor alle achtergrondinformatie, zelfstudieopdrachten en e-learnings. Dat de training vooral interactief zal zijn én kort en krachtig, staat vast. “Wij kunnen wel zeggen ‘dit is nodig’, maar het moet wel passen. Deze doelgroep heeft het al druk genoeg.”

“Naast het overbrengen van inhoudelijke kennis is netwerken een belangrijk aspect van de training.”

Meld je aan

Interesse in de nieuwe training Financieel Management & Bedrijfsvoering? In juni 2021 starten de eerste online sessies. Kijk voor meer informatie op de website bij de opleiding Financieel Management & Bedrijfsvoering.

Ook andere opleidingen binnen het domein Health Information Management worden op dit moment herzien. Zo wordt de hbo+-opleiding Zorgadministratie getransformeerd naar een modulaire, blended, en praktijkgerichte variant. Lees hier het interview met projectleider Johan Joosse en inhoudsdeskundige Dennis Moeke, lector Logistiek aan de HAN.