Actueel

Leergang Justitiële Geneeskunde


Sinds september zijn 12 nieuwe huisartsen gecertificeerd om in justitiële inrichtingen te werken. VUmc Academie organiseerde de leergang het afgelopen academisch jaar voor het eerst.

O2PZ krijgt vervolg

ZonMw verlengt haar subsidie aan het programma 'Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ)' met twee jaar. De optimalisatieslag heeft als doel: de kwaliteit van leven en behandeling op het gebied van palliatieve zorg voor zorgvragers te vergroten en zorgprofessionals beter voor te bereiden op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de vergrijzing.

Stop de bloeding:
red een leven

Instructeurs Eerste Hulp van Het Oranje Kruis die de instructeurscursus Stop de bloeding – red een leven met goed gevolg hebben afgelegd, krijgen een aantekening op hun diploma Instructeur Eerste Hulp. Hiervoor hebben Het Oranje Kruis en Amsterdam UMC, locatie VUmc een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Teams zijn de basis van de zorg

Amsterdam UMC, locatie VUmc, is dit najaar host van de conferentie Top & Teamspelers. Hoe kunnen teams optimale zorg bieden, is het thema. Want dat kwaliteit valt of staat met goede samenwerking staat vast.